e-suche
k-suche

Sernâyî Alî Dede

Name VariantsCMOSernâyî Alî Dede
TMAS-otherSer-Neyzen, “Ser-Nâyî”
TMAS-mainAlî Dede
- ʿAlī Beğ Dede[ İSAM18112, f. 69v ]
Nāyī ʿAlī Dede[ NE205 ] [ NE215 ] [ TA107 ]
ʿAlī Dede[ NE211 ] [ NE215 ]
nayi ali dēdē[ TA110 ]
Ser-nāyī ʿAlī Dede[ TMKlii ]
GND111567448X
Life Data
died on:
Note Died on 9 September 1829.
Use and reproduction