e-suche
k-suche

Tanbûrî Yahyâ Çelebi

Name VariantsCMOTanbûrî Yahyâ Çelebi
TMAS-otherBedestânî Tanbûrî Emîr[ TMAS/II, p. 488 ]
TMAS-mainYahyâ Çelebî[ TMAS/II, p. 488 ]
- Yaḥyā Çelebi[ NE215 ]
Life Data
died on:
Note ‘Yaḥyā Çelebi’ may also be identified with Diyârbekirli Yahyâ Çelebi (d. ca. 1650) or Üsküdarlı Yahyâ Çelebi (d. 1687).
Use and reproduction