e-suche
k-suche

NATM/V

CMO IdentifierNATM/V
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Theoretical Works
 • Mixed musical collection
Titlemain Nazarî, Amelî Türk Musikisi
sub Türk Musikisinde Bestekârlık
desc Bu kitap, eserleri mevcut bestekârlar ile müellifleri meçhul güzel eserler faslını - Türk musikisi tarihi - Eserlerde müstamel güfte Taksimi ilmi - Bozuk eserleri onarma kaidleri Türk musikisinde müstamel sazlar - Yeni nota - Bu kitapta iki yüzü mütecaviz Türk sanat eserleri ile yirmi beş kadar meşhur bestekârın abide veya resinleri [sic] mevcuttur.
Author(s) Belediye Konservatuvarında Tarihî Türk musikî eserlerini tetkik ve tasnif heyeti âzasından Doktor Suphi Ezği Subhî Ezgi
Printer Hüsnütabiat Basımevi
SeriesTitle: Nazarî ve Amelî Türk MusikisiVolume: V
Publisherİstanbul Konservatuarı [sic] Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Contents Part of a five-volume theoretical work authored, compiled and edited by Suphi Ezgi, containing notated examples of musical works from the Ottoman-Turkish repertoire.
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
Use and reproduction
ContentsAdd all to Basket!
 1. p.302, Acem Kâr Muhammes
 2. p.311, Sabâ Beste Hafîf
 3. p.313, Mâhûr Beste Çenber
 4. p.314, Mâhûr Beste Devri kebir
 5. p.316, Râst Peşrev Sakîl
 6. p.319, Humayun Kâr Hafîf
 7. p.322, Şîvenümâ Peşrev Çenber
 8. p.323, Şîvenümâ Saz semâîsi Aksak semâî
 9. p.324, Segâh Durak Durak evferi
 10. p.325/1, Irâk Durak Durak evferi
 11. p.325/2, Dügâh Durak Durak evferi
 12. p.326, Humayun Durak Durak evferi
 13. p.327, Bayâtî Durak Durak evferi
 14. p.328, Acem bûselik Nakış beste Remel
 15. p.329, Acem bûselik Ağır semâî Sengîn semâî
 16. p.332, Nikrîz Nakış beste Zencîr
 17. p.333, Humayun Nakış yürük semâî Yürük semâî
 18. p.335, Uşşâk Kâr Hafîf
 19. p.338, Kürdî Peşrev Düyek
 20. p.340, Kürdî Saz semâîsi Aksak semâî
 21. p.341, Şevk u tarab Peşrev Hafîf
 22. p.343, Râst Peşrev Darb-ı fetih
 23. p.346, Şevk u tarab Kâr Hafif
 24. p.351, Şevk u tarab Naat Durak evferi
 25. p.353, Şehnâz bûselik Nakış aksak semâî Aksak semâî
 26. p.354, Sabâ Nakış yürük semâî Yürük semâî
 27. p.355, Sabâ Nakış yürük semâî Yürük semâî
 28. p.357, Isfahân Nakış aksak semâî Aksak semâî
 29. p.359, Hümayun Köçekçe Aksak
 30. p.360, Râst Nakış yürük semâî Yürük semâî
 31. p.362, Isfahân Nakış beste Çenber
 32. p.363, Bayâtî Peşrev Darb-ı fetih
 33. p.368, Arazbâr Nakış beste Çenber
 34. p.370, Bayâtî Saz semâîsi Aksak semâî
 35. p.371, Şevkefzâ Peşrev Sakîl
 36. p.373, Beste Isfahân Peşrev Darb-ı fetih
 37. p.378, Şevkefzâ Şarkı Aksak semâî
 38. p.380, Ferahfezâ Peşrev Devr-i kebîr
 39. p.381, Hicâz bûselik Nakış beste Remel
 40. p.383, Bayâtî Nakış beste Hafîf
 41. p.385, Ferahnâk Beste ağır çenber
 42. p.387, Ferahnâk Peşrev Zencîr
 43. p.389, Zâvil Peşrev Hafîf
 44. p.391, Acem aşîrân Saz semâîsi Aksak semâî
 45. p.393, Râst Kâr Hafîf
 46. p.397, Hüseynî aşîrân Peşrev Berefşân
 47. p.400, Hüzzâm Şarkı Şarkı devri revani
 48. p.401, Arazbâr bûselik Şarkı Düyek
 49. p.402, Hicâzkâr Şarkı Türk aksağı
 50. p.403, Şevkefzâ Nakış beste Hafîf
 51. p.405, Sûz-ı dil Nakış beste Darb-ı fetih
 52. p.406, Tâhir bûselik Saz semâîsi Aksak semâî
 53. p.407, Şevkefzâ Saz semâîsi Aksak semâî
 54. p.409, Hümayun Şarkı Düyek
 55. p.410, Acem aşîrân Nakış beste Zencîr
 56. p.411, Acem aşîrân Nakış beste Hafîf
 57. p.413, Ferahnâk Kâr Muhammes
 58. p.415, Bayâtî Nakış yürük semâî Yürük semâî
 59. p.417, Acem kürdî Nakış aksak semâî Aksak semâî
 60. p.419, Hüzzâm Peşrev Devr-i kebîr
 61. p.420, Nişâbûrek Saz semâîsi Aksak semâî
 62. p.422, Tâhir Peşrev Fâhte
 63. p.423, Segâh Peşrev Devr-i kebîr
 64. p.425, Segâh Saz semâîsi Aksak semâî
 65. p.426, Evc Nakış beste Çenber
 66. p.427, Sûz-ı dil Nakış beste Zencîr
 67. p.429, Râhat-fezâ Peşrev Düyek
 68. p.431, Hümayun Şarkı Aksak
 69. p.432, Isfahân Şarkı Aksak
 70. p.433, Uzzâl Şarkı Aksak
 71. p.434, Müsteâr Şarkı Yürük semâî
 72. p.436, Muhayyer Peşrev Devr-i kebîr
 73. p.437, Muhayyer Saz semâîsi Aksak semâî
 74. p.438, Acem kürdî Şarkı Aksak
 75. p.439, Yegâh Nakış yürük semâî Yürük semâî
 76. p.440, Hicâz Şarkı Curcuna
 77. p.441, Muhayyer Şarkı Aksak
 78. p.443, Uşşâk Şarkı Aksak
 79. p.444, Evcârâ Şarkı Aksak
 80. p.446, Hicâzkâr Nakış aksak semâî Aksak semâî
 81. p.447, Nihâvend Nakış aksak semâî Aksak semâî
 82. p.449, Hicâz Şarkı Aksak
 83. p.451, Hümayun Şarkı Sengîn semâî
 84. p.452, Hisâr bûselik Şarkı Curcuna
 85. p.453, Şevk u tarab Peşrev Devr-i kebîr
 86. p.455, Bayâtî arabân Saz semâîsi Aksak semâî
 87. p.457, Hüseyni Gülizar Saz semâîsi Aksak semâî
 88. p.458, Evcârâ Şarkı Aksak
 89. p.460, Uşşâk Saz semâîsi Aksak semâî
 90. p.461, Uşşâk Peşrev Devr-i kebîr
 91. p.463, Sûznâk Saz semâîsi Aksak semâî
 92. p.464, Sûznâk Şarkı Müsemmen
 93. p.465, Sûznâk Şarkı Aksak
 94. p.467, Uşşâk Şarkı Curcuna
 95. p.468, Sûznâk Şarkı Aksak
 96. p.469, Râst Şarkı Müsemmen
 97. p.470, Karcığar Şarkı Aksak
 98. p.471, Nevâ Saz semâîsi Aksak semâî
 99. p.473, Mâhûr Şarkı Aksak
 100. p.474, Râst Şarkı Aksak
 101. p.476, Uzzâl Şarkı Sengîn semâî
 102. p.477, Kürdîli hicâzkâr Şarkı Aksak
 103. p.479, Hüzzâm Şarkı Aksak
 104. p.480, Dilkeşîde Beste Zencîr
 105. p.482, Isfahân Şarkı Aksak
 106. p.483, Sûznâk Şarkı Sengîn semâî
 107. p.484, Bestenigâr Nakış beste Darb-ı fetih
 108. p.485, Râst Şarkı Aksak
 109. p.487, Râst Şarkı Düyek
 110. p.489, Sûznâk Şarkı Curcuna
 111. p.491, Şevkefzâ Şarkı Düyek
 112. p.492, Râst Şarkı Yürük semâî
 113. p.493, Uşşâk Şarkı Curcuna
 114. p.494, Acem aşîrân Nakış aksak semâî Aksak semâî
 115. p.495, Hicâzkâr Şarkı Aksak
 116. p.496, Hüzzâm Şarkı Curcuna
 117. p.497, Nühüft Beste Darb-ı fetih
 118. p.499, Uşşâk Şarkı Aksak
 119. p.501, Uşşâk Saz semâîsi Aksak semâî
 120. p.502, Mâhûr Saz semâîsi Aksak semâî
 121. p.503, Hüseynî Nakış beste Lenk fâhte
 122. p.504, Şedd-i arabân Durak Durak evferi
 123. p.505, Şehnâz Şarkı Sengîn semâî
 124. p.506, Bayâtî Peşrev Devr-i kebîr
 125. p.508, Hüseynî Saz semâîsi Aksak semâî
 126. p.514, Râst Naat Usûlsüz
 127. p.518, Segâh Kâr Hafîf
 128. p.523, Karcığar Köçekçe Aksak
 129. p.524, Gerdânîye Köçekçe Devr-i Hindî
 130. p.535, Arazbâr Saz semâîsi Aksak semâî