e-suche
k-suche

TMKl-Ayi/XVII

CMO IdentifierTMKl-Ayi/XVII
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Mixed musical collection
Titlemain Türk Musikisi Klâsiklerinden
sub Mevlevî Âyinleri
desc Zekâizade Ahmet[,] Dr. Suphi ve Mes’ud Cemilden müteşekkil Konservatuvar «Tasnif ve Tesbit Heyeti» tarafından notaya alınmış tarihî kıymeti haiz dört Mevlevî Âyini ile Heyetten Zekâizade Ahmedin yaptığı tetkikat üzerine Bestekârlarının tercümei hallerini havidir.
Editor [Irsoy], Zekâizade Ahmet Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Editor [Ezgi], Suphi Subhî Ezgi
Editor[Tel], Mes’ud Cemil
Printer Halk Basımevi
SeriesTitle: Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevî ÂyinleriVolume: XVII
Publisherİstanbul Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
 • Persian
NotePublication information Part of an eighteen-volume publication series, of which vols. I-III contain ilahis, vols. IV-V contain Bektaşi nefes-s and vols. VI-XVIII contain Mevlevi ayins.
Use and reproduction
Contents
 1. TMKl-Ayi/XVII.xxxiv Add all to Basket!
  1. p.852, Dügâh Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.854, Dügâh Âyîn [Various]
  3. p.866, Dügâh Son peşrev Velveleli düyek
  4. p.867, Dügâh Son yürük semâî Yürük semâî
 2. TMKl-Ayi/XVII.xxxv Add all to Basket!
  1. p.872, Bûselik Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.873, Bûselik Âyîn [Various]
  3. p.881, Tâhir bûselik Son peşrev Muhammes
  4. p.882, Son yürük semâî Yürük semâî
 3. TMKl-Ayi/XVII.xxxvi Add all to Basket!
  1. p.886, Neveser Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.887, Neveser Âyîn [Various]
  3. p.896/1, Neveser Son peşrev Düyek
  4. p.896/2, Neveser Son yürük semâî Yürük semâî
 4. TMKl-Ayi/XVII.xxxvii Add all to Basket!
  1. p.900, Yegâh Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.901, Yegâh Âyîn [Various]