e-suche
k-suche

NATM/II

CMO IdentifierNATM/II
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Theoretical Works
 • Mixed musical collection
Titlemain Nazarî, Amelî Türk Musikisi
desc Türk musikisinde müstamel düzüm ve ölçüleri bildirir; Her ölçüye misal olarak işidilmemiş dinî ve gayri dinî çok güzel eserleri havidir
Author(s) Belediye Konservatuvarında Tarihî Musiki Eserlerini Tetkik Heyeti Azasından Dr. Suphi Subhî Ezgi
Printer Kâatçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi
SeriesTitle: Nazarî ve Amelî Türk MusikisiVolume: II
Publisherİstanbul Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Contents Part of a five-volume theoretical work authored, compiled and edited by Suphi Ezgi, containing notated examples of musical works from the Ottoman-Turkish repertoire.
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
Use and reproduction
ContentsAdd all to Basket!
 1. p.005, Segâh Salât Semâî
 2. p.006/1, Şevkefzâ Şarkı Semâî
 3. p.006/2, Râst Nakış semâî Yürük semâî
 4. p.007, Bayâtî arabân Şarkı Yürük semâî
 5. p.009, Uşşâk İlâhî Sofyân
 6. p.010, Karcıgâr Şarkı Sofyân
 7. p.011, Sûz-ı dil Peşrev Sofyân
 8. p.012, Bayâtî Şarkı Türk aksağı
 9. p.013, Şevkefzâ Şarkı Türk aksağı
 10. p.014, Ferahnâk Şarkı Türk aksağı
 11. p.015, Bayâtî Nakış semâî Aksak semâî
 12. p.016, Hüseynî aşîrân Ağır semâî Aksak semâî
 13. p.018, Evcârâ Ağır semâî Aksak semâî
 14. p.019/1, Ferahnâk Şarkı Aksak semâî
 15. p.019/2, Hicâz Şarkı Curcuna
 16. p.021, Bayâtî Nakış semâî Yürük semâî
 17. p.023, Bayâtî Nakış semâî Sengîn semâî
 18. p.024, Nikrîz Nakış semâî Yürük semâî
 19. p.026, Hüzzâm Şarkı Yürük semâî
 20. p.027, Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî
 21. p.028, Uzzâl Şarkı Devr-i Hindî
 22. p.029, Hüseynî Oyun havası Devr-i Tûrân
 23. p.030, Hüseynî Türkü Devr-i Tûrân
 24. p.031, Râst Peşrev Devr-i revân
 25. p.032, Hüzzâm Şarkı Düyek
 26. p.033, Sûznâk Şarkı Düyek
 27. p.034, Uşşâk Peşrev Çifte düyek
 28. p.037, Isfahân Şarkı Müsemmen
 29. p.038, Uzzâl Şarkı Aksak
 30. p.040, Bayâtî Şarkı Aksak
 31. p.042, Uşşâk Şarkı Aksak
 32. p.043/1, Şevkefzâ Şarkı Aksak
 33. p.043/2, Bayâtî Bahâriye (enstrümantal) Aksak
 34. p.045, Şevkefzâ Şarkı Evfer
 35. p.046, Hicâz Hava (enstrümantal) Raks aksak
 36. p.048, Râst Türkü Oynak
 37. p.049/1, Sûznâk Bahâriye (enstrümantal) Frenkçîn
 38. p.049/2, Segâh İlâhî Frenkçîn
 39. p.050, Râst Naat Darb-ı Türkî
 40. p.054/1, Râst Kâr Darb-ı Türkî
 41. p.054/2, Bûselik aşîrân Şarkı Şarkı devr-i revânı
 42. p.056, Râst Naat Durak evferi
 43. p.058, Bayâtî İlâhî Durak evferi
 44. p.059, Mâhûr İlâhî Durak evferi
 45. p.060, Nühüft Mersiye Durak evferi
 46. p.065, Nikrîz Peşrev Lenk fâhte
 47. p.066, Hicâz Beste Lenk fâhte
 48. p.068, Hüzzâm Peşrev Fâhte
 49. p.071, Uşşâk Peşrev Çenber
 50. p.072, Râst Beste Çenber
 51. p.074, Hüseynî Beste Çenber
 52. p.076, Uşşâk Beste Çenber
 53. p.078, Muhayyer Beste Çenber
 54. p.080, Irâk Peşrev Çenber
 55. p.082, Bayâtî Beste Çenber
 56. p.083, Bayâtî Peşrev Berefşân
 57. p.085, Hicâz Peşrev Berefşân
 58. p.087/1, Tâhir bûselik Beste Berefşân
 59. p.087/2, Hüseynî Beste Berefşân
 60. p.089, Bayâtî Beste Berefşân
 61. p.090, Gerdânîye Peşrev Berefşân
 62. p.092, Acem aşîrân Beste Devr-i kebîr
 63. p.094, Bestenigâr Peşrev Devr-i kebîr
 64. p.095, Sûznâk Peşrev Devr-i kebîr
 65. p.097, Uşşâk Peşrev Devr-i kebîr
 66. p.099, Nühüft Beste Devr-i kebîr
 67. p.100, Irâk Beste Devr-i kebîr
 68. p.101, Vech-i arazbâr Peşrev Devr-i kebîr
 69. p.102, Bayâtî Beste Nîm devir
 70. p.104, Uşşâk Beste Nîm devir
 71. p.106, Nişâbûrek Peşrev Nîm devir
 72. p.108, Râst Peşrev Evsat
 73. p.110, Uşşâk Peşrev Evsat
 74. p.111, Isfahân Beste Evsat
 75. p.113, Evc İlâhî Nîm evsat
 76. p.114, Hicâz Şarkı Evsat
 77. p.115, Mâhûr Türkü Evsat
 78. p.116, Hüseynî Beste Remel
 79. p.118, Şehnâz bûselik Beste Remel
 80. p.119, Isfahân Peşrev Remel
 81. p.121, Hüseynî Kâr Muhammes
 82. p.124, Evc Beste Muhammes
 83. p.125, Irâk Beste Muhammes
 84. p.126, Nikrîz Beste Muhammes
 85. p.128, Yegâh Peşrev Muhammes
 86. p.129, Hicâz Beste Muhammes
 87. p.131, Uşşâk Kâr Hafîf
 88. p.135, Râst Beste Hafîf
 89. p.136, Sabâ Beste Hafîf
 90. p.138, Sûz-ı dil Beste Hafîf
 91. p.139, Uşşâk Beste Hafîf
 92. p.141, Râst Beste Fer'
 93. p.142, Ferahfezâ Beste Frengî fer'
 94. p.145, Yegâh Kâr Sakîl
 95. p.149, Nevâ Beste Sakîl
 96. p.150, Uşşâk Beste Sakîl
 97. p.151, Arazbâr Peşrev Sakîl
 98. p.153, Râst Peşrev Nîm sakîl
 99. p.155, Mâye Peşrev Zencîr
 100. p.157, Hüseynî Beste Zencîr
 101. p.159, Bayâtî Beste Zencîr
 102. p.161, Nikrîz Beste Zencîr
 103. p.162, Uşşâk Beste Zencîr
 104. p.164, Hüseynî Peşrev Zencîr
 105. p.165, Evcârâ Beste Hâvî
 106. p.167, Bayâtî Beste Hâvî
 107. p.168, Nühüft Peşrev Hâvî
 108. p.171, Hicâz Beste Darb-ı fetih
 109. p.174, Uşşâk Beste Darb-ı fetih
 110. p.176, Sabâ Beste Darb-ı fetih
 111. p.177, Bûselik Peşrev Darb-ı fetih
 112. p.179, Bûselik Peşrev Darb-ı fetih
 113. p.182, Muhayyer Peşrev Darb-ı fetih
 114. p.184, Sâzkâr Peşrev Darbeyn
 115. p.188, Nühüft Beste Darbeyn
 116. p.190, Arazbâr bûselik Beste Darbeyn
 117. p.191, Sûznâk Beste Darbeyn