e-suche
k-suche

TMKl-Ayi/ VIII.iii

CMO IdentifierTMKl-Ayi/ VIII.iii
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Mixed musical collection
Titlemain Türk Musikisi Klasiklerinden
sub Mevlevî Âyinleri III
desc Ali Rifat, Rauf Yekta, Zekâizade Ahmet ve Dr. Suphî Beylerden müteşekkil Konservatuvar «Tasnif ve Tesbit Heyeti» tarafından notaya alınmış tarihî Kıymeti haiz üç Mevlevî Âyini ile bu eserler hakkında Heyetin reisi Rauf Yekta Beyin tetkikatından bâhis bir mukaddemesini havidir.
Editor [Çağatay], Ali Rifat Alî Rifʼat Çağatay
Editor Yekta, Rauf Raûf Yektâ Bey
Editor [Irsoy], Zekâizade Ahmet Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Editor [Ezgi], Suphî Subhî Ezgi
Printer Haşım [sic] Matbaası
SeriesTitle: Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevî ÂyinleriVolume: VIII.iii
PublisherIstanbul [sic] Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
 • Persian
NotePublication information Part of an eighteen-volume publication series, of which vols. I-III contain ilahis, vols. IV-V contain Bektaşi nefes-s and vols. VI-XVIII contain Mevlevi ayins.

An additional volume number (iii) is given in the original source to indicate that this is the third volume of Mevlevi ayins within the larger publication series (Türk Musikisi Klasiklerinden).
Use and reproduction
Contents
 1. TMKl-Ayi/VIII.iii (vii) Uşşak Makamında Add all to Basket!
  1. p.378, Uşşâk Peşrev Muzâaf devr-i kebîr
  2. p.381, Uşşâk Âyîn [Various]
  3. p.392, Arazbâr Son peşrev Düyek
  4. p.394, Muhayyer Son yürük semâî Yürük semâî
 2. TMKl-Ayi/VIII.iii (viii) Çargâh Makamında Add all to Basket!
  1. p.400, Çârgâh Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.401, Çârgâh Âyîn [Various]
  3. p.410, Sabâ Son peşrev Devr-i kebîr
  4. p.412, Çârgâh Son yürük semâî Yürük semâî
 3. TMKl-Ayi/VIII.iii (ix) Hicaz Makamında Add all to Basket!
  1. p.418, Hicâz Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.421, Hicâz Âyîn [Various]