e-suche
k-suche

TMNvE

CMO IdentifierTMNvE
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Theoretical Works
 • Mixed musical collection
Titlemain Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları
Editor Karadeniz, M. Ekrem Ekrem Karadeniz
PublisherTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Publication PlaceAnkara
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
NotePublication information No date of publication is given. Contains a foreword by the author dated 1 Ocak 1965. According to Vural Sözer, the book was published in 1983 (MMA/I, p. 383).
Use and reproduction
ContentsAdd all to Basket!
 1. p.189, Necd-i hüseynî Sirto Yürük sofyân
 2. p.190, Râst Şarkı Sofyân
 3. p.191, Uşşâk Şarkı Curcuna
 4. p.192, Râst Şarkı Çeng-i harbî
 5. p.193, Bestenigâr İlâhî Düyek
 6. p.194, Acem aşîrân Şarkı Düyek
 7. p.195, Sabâ Şarkı Nâzlı düyek
 8. p.196, Sûznâk İlâhî Çifte düyek
 9. p.197, Bestenigâr 3. Selâm Darb
 10. p.200, Nihâvend Şarkı Yürük semâî
 11. p.201, Nihâvend Şarkı Semâî
 12. p.203, Râst Şarkı Sengîn semâî
 13. p.205, Mâhûr Şarkı Aksak semâî
 14. p.206, Arazbâr Ağır semâî Aksak semâî
 15. p.208, Acem kürdî Nefes Artık aksak
 16. p.209, Evc Şarkı Türk aksak semâîsi
 17. p.210, Acem aşîrân Şarkı Türk aksağı
 18. p.211, Hüseynî aşîrân Şarkı Çifte sofyân
 19. p.213, Hicâzkâr Şarkı Aksak
 20. p.215, Hüseynî Şarkı Aksak
 21. p.217, Râst Türkü Oynak
 22. p.218, Acem kürdî Şarkı Evfer
 23. p.220, Sûznâk Şarkı Evfer
 24. p.222, Hicâz Durak Durak evferi
 25. p.223, Hicâz Durak Durak evferi
 26. p.224, Bayâtî Peşrev Frenkçîn
 27. p.225, Karcığâr Beste Frengî fer'
 28. p.227, Karcıgâr Beste Fer'
 29. p.229, Hicâz Şarkı Müsemmen
 30. p.231, Uşşâk Türkü Bulgar darbı
 31. p.232, Isfahân Türkü Darb-ı Türkî
 32. p.233, Râhatü'l-ervâh Beste Darb-ı Türkî
 33. p.234, Destân Karadeniz
 34. p.237, Muhayyer Türkü Raksân
 35. p.238, Hüzzâm Şarkı Aksak semâî evferi
 36. p.239, Acem aşîrân Şarkı Devr-i Hindî
 37. p.240, Hicâz Oyun havası Mandıra
 38. p.241, Sultânî ırâk Beste Nîm devir
 39. p.242, Segâh İlâhî Mevlevî devr-i revânı
 40. p.243, Hicâz Şarkı Devr-i revân
 41. p.245, Sâzkâr İlâhî Devr-i revân
 42. p.246, Nevâ kürdî Beste Devr-i revân
 43. p.247, Uşşâk İlâhî Dolap
 44. p.248, Sûznâk Şarkı Nâzlı devr-i Hindî
 45. p.250, Şevk u tarab Beste Devr-i kebîr
 46. p.252, Bayâtî İlâhî Nîm evsat
 47. p.253, Bestenigâr İlâhî Evsat
 48. p.255, Tâhir Peşrev Fâhte
 49. p.257, Mâhûr Beste Lenk fâhte
 50. p.258, Râhatü'l-ervâh Beste Hezec
 51. p.260, Hüseynî İlâhî Çenber
 52. p.261, Dügâh İlâhî Çenber
 53. p.262, Hüzzâm İlâhî Muhammes
 54. p.263, Bayâtî Peşrev Nîm berefşân
 55. p.264, Rehâvî Beste Berefşân
 56. p.266, Evc Beste Nîm hafîf
 57. p.267, Bayâtî İlâhî Hafîf
 58. p.268, Râst Peşrev Nîm sakîl
 59. p.269, Dügâh Beste Sakîl
 60. p.271, Tâhir Beste Remel
 61. p.272, Evcârâ Beste Hâvî
 62. p.274, Muhayyer kürdî Beste Darb-ı fetih
 63. p.276, Şevk u tarab Beste Zencîr
 64. p.278, Şehnâz Şarkı Darbeyn
 65. p.280, Hicâz Nefes Bektâşî raksı
 66. p.281, Büzürg Peşrev
 67. p.283, Yegâh Peşrev Devr-i kebîr
 68. p.285, Şedd-i arabân Peşrev Devr-i kebîr
 69. p.288, Sultânî yegâh Peşrev Çifte düyek
 70. p.290, Müberka' Peşrev Devr-i kebîr
 71. p.291, Müberka' Saz semâîsi Aksak semâî
 72. p.292, Ferahnümâ Şarkı Sofyân
 73. p.294, Hüseynî aşîrân Beste Hafîf
 74. p.296, Sûz-ı dil Peşrev Devr-i kebîr
 75. p.298, Acem aşîrân Peşrev Devr-i kebîr
 76. p.300, Reng-i dil Ağır semâî Sengîn semâî
 77. p.301, Irâk Peşrev Çifte düyek
 78. p.304, Evc Beste Remel
 79. p.306, Ferahnâk Beste Çenber
 80. p.308, Evcârâ Beste Hafîf
 81. p.310, Râst Peşrev Berefşân
 82. p.312, Mâhûr Beste Berefşân
 83. p.314, Sûznâk Beste Çenber
 84. p.316, Sûznâk Nakış ağır semâî Aksak semâî
 85. p.318, Nihâvend Nakış yürük semâî Yürük semâî
 86. p.320, Nihâvend-i kebîr Şarkı Aksak
 87. p.322, Neveser Peşrev Berefşân
 88. p.324, Nikrîz Beste Muhammes
 89. p.326, Hicâzkâr-ı kadîm Peşrev Sakîl
 90. p.328, Hicâzkâr Beste Darb-ı fetih
 91. p.330, Kürdîli hicâzkâr Peşrev Muhammes
 92. p.332, Uşşâk Türkü Curcuna
 93. p.335, Bayâtî Beste Hafîf
 94. p.337, Bayâtî Peşrev Devr-i kebîr
 95. p.339, Isfahân Şarkı Müsemmen
 96. p.340, Isfahân Beste Çenber
 97. p.342, Isfahân Beste Zencîr
 98. p.344, Nevâ Beste Muhammes
 99. p.346, Tâhir Beste Muhammes
 100. p.348, Acem Beste Muhammes
 101. p.350, Mâye Yürük semâî Yürük semâî
 102. p.352, Hüseynî Beste Remel
 103. p.354, Gülizâr Beste Hafîf
 104. p.356, Gerdânîye Beste Zencîr
 105. p.358, Gerdânîye Şarkı Çifte sofyân
 106. p.360, Necd-i hüseynî Şarkı Devr-i Hindî
 107. p.362, Hûzî İlâhî Düyek
 108. p.363, Muhayyer Peşrev Muhammes
 109. p.365, Karcıgâr Nakış beste Lenk fâhte
 110. p.367, Arabân Peşrev Düyek
 111. p.369, Arabân Peşrev Berefşân
 112. p.371, Arazbâr Beste Çenber
 113. p.373, Hisâr Saz semâîsi Aksak semâî
 114. p.374, Kürdî Ağır semâî Aksak semâî
 115. p.375, Hicâz Beste Zencîr
 116. p.377, Uzzâl Kâr Düyek
 117. p.378, Hicâz-ı Rûmî Peşrev Devr-i kebîr
 118. p.380, Hümâyun Beste Çenber
 119. p.383, Şehnâz Beste Zencîr
 120. p.385, Hicâz şehsüvâr Peşrev Devr-i kebîr
 121. p.387, Hicâz zengûle İlâhî Düyek
 122. p.388, Hümâyûn İlâhî Düyek
 123. p.389, Sabâ Peşrev Düyek
 124. p.391, Bûselik Beste Hafîf
 125. p.393, Nişâbûrek Beste Zencîr
 126. p.395, Zengûle Beste Zencîr
 127. p.397, Segâh Peşrev Devr-i kebîr
 128. p.398, Hüzzâm Beste Muhammes
 129. p.400, Nîşâbûr Beste Muhammes
 130. p.402, Çârgâh İlâhî Devr-i kebîr
 131. p.403, Ferahfezâ Beste Frengî fer'
 132. p.405, Dilkeşîde Beste Lenk fâhte
 133. p.406, Sultânî segâh Peşrev Çifte düyek
 134. p.408, Segâh arabân Peşrev Düyek
 135. p.410, Şîvenümâ Beste Mevlevî devr-i revânı
 136. p.411, Şeref Hamidî Beste Muhammes
 137. p.413, Gülşen'i Vefâ Saz semâîsi Aksak semâî
 138. p.414, Şerefnümâ Saz semâîsi Aksak semâî
 139. p.415, Bend-i hisar Kâr Yürük semâî
 140. p.416, Gülizâr Kâr Yürük semâî
 141. p.417, Anberefşan Saz semâîsi Aksak semâî
 142. p.418, Nühüft Aksak semâî Aksak semâî
 143. p.420, Râst aşîrân İlâhî Düyek
 144. p.421, Gerdânîye aşîrân Şarkı Çifte düyek
 145. p.422, Bûselik aşîrân Peşrev Devr-i kebîr
 146. p.424, Hicâz aşîrân Peşrev Fâhte
 147. p.426, Mâye aşîrân Kâr Aksak semâî
 148. p.427, Sabâ aşîrân Peşrev Muhammes
 149. p.428, Hisâr aşîrân Beste Devr-i kebîr
 150. p.429, Râhat-fezâ Saz semâîsi Aksak semâî
 151. p.430, Canfezâ Saz terennümü Semâî
 152. p.432, Aşkefzâ Peşrev Devr-i revân
 153. p.434, Acem tarab Peşrev Hâvî
 154. p.436, Rûhnüvâz Saz semâîsi Aksak semâî
 155. p.438, Âheng-i tarab Saz semâîsi Aksak semâî
 156. p.439, Zîrefkend Peşrev Darb-ı fetih
 157. p.442, Irâk aşîrân Saz semâîsi Aksak semâî
 158. p.443, Şevk-ı serâb Peşrev Devr-i kebîr
 159. p.444, Şevk u tarab Peşrev Devr-i kebîr
 160. p.446, Şevkefzâ Beste Çenber
 161. p.448, Şevkâver Peşrev Hafîf
 162. p.450, Tarz-ı cedîd Beste Çenber
 163. p.451, Râst hâverân Peşrev Hafîf
 164. p.453, Dilkeş hâverân Aksak semâî Aksak semâî
 165. p.454, Şehnâz hâverân İlâhî Nîm evsat
 166. p.455, Tebrîz hâverân İlâhî Devr-i Hindî
 167. p.456, Beste Isfahân Ağır semâî Aksak semâî
 168. p.457, Revnaknümâ Beste Zencîr
 169. p.459, Rûy-ı ırâk Peşrev Devr-i kebîr
 170. p.461, Hicâz ırâk Peşrev Çifte düyek
 171. p.463, Râhatü'l-ervâh Beste Çenber
 172. p.465, Bestenigâr Beste Darb-ı fetih
 173. p.467, Râst-ı cedîd Yürük semâî Yürük semâî
 174. p.468, Râst mâye Kâr Mevlevî devr-i revânı
 175. p.469, Râst Peşrev Düyek
 176. p.473, Râst Peşrev Düyek
 177. p.475, Râst Peşrev Düyek
 178. p.477, Râst Peşrev Darb-ı fetih
 179. p.481, Râst Peşrev Devr-i kebîr
 180. p.483, Râst Peşrev Düyek
 181. p.485, Pençgâh Beste Fer'
 182. p.486, Pençgâh-ı asl Kâr Mevlevî devr-i revânı
 183. p.487, Tavr-ı mâhûr Peşrev Düyek
 184. p.489, Sûz-ı dilârâ Beste Hafîf
 185. p.491, Zâvil Beste Çenber
 186. p.493, Sâzkâr Beste Muhammes
 187. p.495, Rehâvî Beste Remel
 188. p.497, Selmek Saz semâîsi Aksak semâî
 189. p.499, Tebrîz İlâhî Düyek
 190. p.500, Büzürg Peşrev Düyek
 191. p.502, Pesendîde Beste Hafîf
 192. p.504, Güldeste Peşrev Muhammes
 193. p.506, Şevk-ı dil Peşrev Muhammes
 194. p.508, Tarz-ı nevîn Beste Hafîf
 195. p.510, Sûznâk Peşrev Devr-i kebîr
 196. p.514, Mâverâünnehr Kâr Mevlevî devr-i revânı
 197. p.515, Zîrkeşîde İlâhî Nîm evsat
 198. p.516, Nigâr Saz semâîsi Aksak semâî
 199. p.518, Nihâvend-i Rûmî Kâr Mevlevî devr-i revânı
 200. p.519, Sâzkâr mâye İlâhî Düyek
 201. p.520, Isfahânek Beste Remel
 202. p.521, Kûçek Beste Hafîf
 203. p.522, Nevrûz İlâhî Nîm evsat
 204. p.523, Sipihr Beste Hafîf
 205. p.524, Bahr-i nâzik Kâr Düyek
 206. p.525, Şevk u tarab Peşrev Fâhte
 207. p.527, Evc hûzî Peşrev Muhammes
 208. p.529, Sultânî evc Saz semâîsi Aksak semâî
 209. p.531, Baba Tâhir Peşrev Düyek
 210. p.532, Tâhir karcığâr Türkü Yürük sofyân
 211. p.533, Tâhir gerdâniye Şarkı Çifte sofyân
 212. p.535, Bayâtî arabân Beste Hafîf
 213. p.537, Bayâti Peşrev Sakîl
 214. p.539, Bayâtî Peşrev Düyek
 215. p.541, Dügâh Beste Hafîf
 216. p.542, Kara dügâh Peşrev Muhammes
 217. p.544, Dügâh dilküşâ Peşrev Çifte düyek
 218. p.546, Vech-i dügâh Saz semâîsi Aksak semâî
 219. p.547, Muhâlif-i uşşâk Peşrev Çenber
 220. p.550, Uşşâk Peşrev Devr-i kebîr
 221. p.552, Uşşâk Peşrev Çenber
 222. p.554, Arabân uşşâk Peşrev Çifte düyek
 223. p.556, Uşşâk renk gerdâniye Şarkı Çifte sofyân
 224. p.558, Uşşâk renk hicâz Peşrev Devr-i kebîr
 225. p.560, Acem dilfirîb Peşrev Düyek
 226. p.562, Acem murassâ Peşrev Berefşân
 227. p.566, Acem kürdî Beste Muhammes
 228. p.569, Nevâ kürdî Beste Lenk fâhte
 229. p.570, Arabân kürdî Peşrev Düyek
 230. p.572, Gerdânîye kürdî Peşrev Çenber
 231. p.575, Muhayyer kürdî Beste Zencîr
 232. p.578, Muhayyer zengûle Peşrev Düyek
 233. p.581, Hüseynî kürdî İlâhî Düyek
 234. p.582, Hüseynî zemzeme İlâhî Düyek
 235. p.583, Sabâ zemzeme Saz semâîsi Aksak semâî
 236. p.584, Sabâ perîşan Peşrev Düyek
 237. p.586, Vech-i şehnâz Kâr Düyek
 238. p.587, Hisâr vech-i şehnâz Peşrev Çenber
 239. p.589, Hicâz Peşrev Sakîl
 240. p.592, Sultânî ırâk Beste Zencîr
 241. p.593, Hicâz-ı acem Peşrev Çifte düyek
 242. p.595, Hicâz sebzezâr Saz semâîsi Aksak semâî
 243. p.597, Hümâyûn rûy-i ırâk İlâhî Düyek
 244. p.598, Sultânî hicâz Tesbîh Evsat
 245. p.599, Çârâgâzîn Peşrev Muhammes
 246. p.601, Hicâz bûselik Peşrev Hafîf
 247. p.603, Şehnâz bûselik Beste Nîm sakîl
 248. p.604, Nevâ bûselik Peşrev Darbeyn
 249. p.606, Acem bûselik Peşrev Çenber
 250. p.608, Sabâ bûselik Peşrev Muhammes
 251. p.610, Dügâh bûselik Peşrev Berefşân
 252. p.612, Bayâtî bûselik Aksak semâî Sengîn semâî
 253. p.613, Bayâtî arabân bûselik Peşrev Fâhte
 254. p.615, Hüseynî bûselik İlâhî Hafîf
 255. p.616, Muhayyer bûselik Beste Hafîf
 256. p.618, Tâhir bûselik Beste Çenber
 257. p.619, Gerdânîye bûselik Peşrev Zencîr
 258. p.621, Hisâr bûselik Beste Çenber
 259. p.622, Arazbâr bûselik Beste Darbeyn
 260. p.624, Evc bûselik Beste Çenber
 261. p.626, Muhayyer bûselik Nakış aksak semâî Aksak semâî
 262. p.627, Nârefte Peşrev Muhammes
 263. p.629, Mâye segâh Beste Zencîr
 264. p.631, Vech-i arazbâr Beste Hafîf
 265. p.633, Müsteâr Ağır semâî Aksak semâî
 266. p.635, Segâh Karabatak peşrevi Sakîl
 267. p.638, Heftgâh Peşrev Devr-i kebîr
 268. p.641, Gonca-i ranâ Kâr Müsemmen
 269. p.642, Hüzzâm Taksîm Usûlsüz
 270. p.644, Şevk u tarab Peşrev Devr-i kebîr
 271. p.646, Necd-i hüseynî Saz semâîsi Yürük semâî
 272. p.647, Şehnâz Longa Yürük sofyân
 273. p.649, Acem aşîrân Sirto Yürük sofyân
 274. p.650, Uşşâk Çiftetelli (enstrümantal) Usûlsüz
 275. p.652/1, Karşılama (enstrümantal) Çifte sofyân
 276. p.652/2, Zeybek (enstrümantal) Aksak
 277. p.652/3, Oyun havası Mandıra
 278. p.653, Segâh Münâcât Usûlsüz
 279. p.656, Segâh Naat Usûlsüz
 280. p.658, Hüseynî İlâhî Evsat
 281. p.702, Mâhûr Naat Usûlsüz
 282. p.704, Râst Naat Devr-i Hindî
 283. p.705, Râst Naat Usûlsüz
 284. p.709/1, Segâh Salât Nîm evsat
 285. p.709/2, Segâh Tekbîr Usûlsüz
 286. p.710, Isfahân Durak Usûlsüz
 287. p.711, Bestenigâr İlâhî Düyek
 288. p.712, Evc Tesbîh Devr-i Hindî
 289. p.713, Bestenigâr İlâhî Evsat
 290. p.714, Evc Tesbîh Düyek
 291. p.715, Hüseynî Nefes Devr-i Hindî
 292. p.716, Sabâ Savt Düyek
 293. p.718/1, Râst Şugul Düyek
 294. p.718/2, Sûznâk Mersiye Mevlevî devr-i revânı
 295. p.719, Sûznâk Âyîn [Various]
 296. p.729, Nevâ Kâr Nîm sakîl
 297. p.735, Râst Kâr Yürük semâî
 298. p.747, Râst Kâr Hafîf
 299. p.751, Uşşâk Kâr Hafîf
 300. p.755, Acem Kâr Muhammes
 301. p.762, Râst Kâr Düyek
 302. p.764, Dilkeşîde Beste Zencîr
 303. p.766, Şehnâz bûselik Aksak semâî Aksak semâî
 304. p.768, Hicâz Beste Düyek
 305. p.770, Şevk u tarab Aksak semâî Aksak semâî
 306. p.772, Şevk u tarab Yürük semâî Yürük semâî
 307. p.773, Necd-i hüseynî Şarkı Evfer
 308. p.774, Muhayyer Şarkı Çifte sofyân
 309. p.776, Karcığâr Köçekçe Çifte sofyân
 310. p.778, Marş Usûlsüz
 311. p.779, Marş (enstrümantal) Usûlsüz
 312. p.780, Uşşâk Kanto Devr-i Hindî
 313. p.781, Hicâz Kanto Düyek
 314. p.782, Uşşak Vocal music Sofyân
 315. p.783, Hicâz Ninni Sofyân
 316. p.784, Uşşâk Türkü Yürük sofyân
 317. p.786, Hüseynî Türkü Sofyân
 318. p.787, Uşşâk Türkü Çifte sofyân
 319. p.788, Uşşâk Türkü Çifte sofyân
 320. p.789, Evc Türkü Yürük semâî