e-suche
k-suche

TMKl-Ayi/XVI

CMO IdentifierTMKl-Ayi/XVI
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Mixed musical collection
Titlemain Türk Musikisi Klâsiklerinden
sub Mevlevî Âyinleri
desc Zekâizade Ahmet[,] Dr. Suphi ve Mes’ud Cemilden müteşekkil Konservatuvar «Tasnif ve Tesbit Heyeti» tarafından notaya alınmış tarihî kıymeti haiz dört Mevlevî Âyini ile Heyetten Zekâizade Ahmedin yaptığı tetkikat üzerine Bestekârlarının tercümei hallerini havidir.
Editor [Irsoy], Zekâizade Ahmet Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Editor [Ezgi], Suphi Subhî Ezgi
Editor[Tel], Mes’ud Cemil
Printer Marifet Basımevi
SeriesTitle: Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevî ÂyinleriVolume: XVI
Publisherİstanbul Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
 • Persian
NotePublication information Part of an eighteen-volume publication series, of which vols. I-III contain ilahis, vols. IV-V contain Bektaşi nefes-s and vols. VI-XVIII contain Mevlevi ayins.
Use and reproduction
Contents
 1. TMKl-Ayi/XVI.xxx Add all to Basket!
  1. p.803, Sûz-ı dil Âyîn [Various]
  2. p.812/1, Sûz-ı dil Son peşrev Düyek
  3. p.812/2, Sûz-ı dil Son yürük semâî Yürük semâî
 2. TMKl-Ayi/XVI.xxxi Add all to Basket!
  1. p.816, Râhatü'l-ervâh Âyîn [Various]
 3. TMKl-Ayi/XVI.xxxii Add all to Basket!
  1. p.826, Acem aşîrân Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.827, Acem aşîrân Âyîn [Various]
 4. TMKl-Ayi/XVI.xxxiii Add all to Basket!
  1. p.838, Beyati Âyîn [Various]