e-suche
k-suche

TMKl-Ayi/XIV

CMO IdentifierTMKl-Ayi/XIV
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Mixed musical collection
Titlemain Türk Musikisi Klasiklerinden
sub Mevlevî Âyinleri
desc Zekâizade Ahmet[,] Dr. Suphi ve Mesut Cemilden müteşekkil Konservatuvar “Tasnif ve Tesbit Heyeti” tarafından notaya alınmış tarihî Kıymeti haiz üç Mevlevi Ayını [sic] ile Heyetten Zekâizade Ahmedin Yaptığı Tetkikat üzerine Bestekârlarının Tercümei hallerini havidir.
Editor [Irsoy], Zekâizade Ahmet Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Editor [Ezgi], Suphi Subhî Ezgi
Editor[Tel], Mesut Cemil
Printer Haşim Basım Evi
SeriesTitle: Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevî ÂyinleriVolume: XIV
PublisherIstanbul [sic] Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
 • Persian
NotePublication information Part of an eighteen-volume publication series, of which vols. I-III contain ilahis, vols. IV-V contain Bektaşi nefes-s and vols. VI-XVIII contain Mevlevi ayins.
Use and reproduction
Contents
 1. TMKl-Ayi/XIV.xxiii Add all to Basket!
  1. p.683, Şedd-i arabân Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.685, Şedd-i arabân Âyîn [Various]
  3. p.695/1, Hüseynî Son peşrev Düyek
  4. p.695/2, Hüseynî Saz semâîsi Yürük semâî
 2. TMKl-Ayi/XIV.xxiv Add all to Basket!
  1. p.699, Bestenigâr Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.700, Bestenigâr Âyîn [Various]
  3. p.710, Ferahnâk Son peşrev Velveli Düyek
  4. p.711, Son yürük semâî Yürük semâî
 3. TMKl-Ayi/XIV.xxv Add all to Basket!
  1. p.715, Nühüft Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.716, Nühüft Âyîn [Various]
  3. p.726, Bülbülî uşşâk Son peşrev Velveleli Düyek
  4. p.727, Bülbülî uşşâk Son yürük semâî Yürük semâî