e-suche
k-suche

TMKl-Ayi/XVIII

CMO IdentifierTMKl-Ayi/XVIII
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Mixed musical collection
Titlemain Türk Musikisi Klâsiklerinden
sub Mevlevî Âyinleri
desc Zekâizade Ahmet[,] Dr. Suphi ve Mes’ut Cemilden müteşekkil Konservatuvar «Tasnif ve Tesbit Heyeti» tarafından notaya alınmış tarihî kıymeti haiz dört Mevlevî Âyini ile Heyetten Zekâızade [sic] Ahmedin yaptığı tetkikat üzerine Bestekârlarının tercümei hallerini havidir.
Editor [Irsoy], Zekâizade Ahmet Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Editor [Ezgi], Suphi Subhî Ezgi
Editor[Tel], Mes’ut Cemil
Printer Halk Basımevi
SeriesTitle: Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevî ÂyinleriVolume: XVIII
Publisherİstanbul Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
 • Persian
NotePublication information Part of an eighteen-volume publication series, of which vols. I-III contain ilahis, vols. IV-V contain Bektaşi nefes-s and vols. VI-XVIII contain Mevlevi ayins.
Use and reproduction
Contents
 1. TMKl-Ayi/XVIII.xxxviii Add all to Basket!
  1. p.916, Sultânî yegâh Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.917, Sultânî yegâh Âyîn Çeşitli
 2. TMKl-Ayi/XVIII.xxxix Add all to Basket!
  1. p.930, Segâh Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.932, Müsteâr Âyîn Çeşitli
  3. p.941, Segâh Son peşrev Düyek
  4. p.942, Segâh Son yürük semâî Yürük semâî
 3. TMKl-Ayi/XVIII.xxxx Add all to Basket!
  1. p.946, Bûselik aşîrân Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.948, Bûselik aşîrân Âyîn Çeşitli
  3. p.958/1, Tâhir bûselik Son peşrev
  4. p.958/2, Tâhir bûselik Son yürük semâî Yürük semâî
 4. TMKl-Ayi/XVIII.xxxxi Add all to Basket!
  1. p.962, Dilkeşîde Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.964, Dilkeşîde Âyîn Çeşitli