e-suche
k-suche

TMKl-Zek/III

CMO IdentifierTMKl-Zek/III
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Mixed musical collection
Titlemain Türk Musikisi Klasiklerinden
sub Hafız M. Zekâi Dede Efendi Külliyatı Zeyli: Üçüncü Cild
sub Hamamı Zade İsmail Dedenin Hicaz buselik ve Saba buselik; Mehmet Arif ağanın Acem buselik ve Halim, Mehmet Arif ağaların Sultanî Irak fasılları ve Dede efendinin Eviç buselik bestesi
desc Zekâi Dede Zade Ahmed ve Doktor Subhiden müteşekkil konservatuar [sic] «Tasnif ve Tesbit Heyeti» tarafından notaya alınmış kıymeti haiz eserleri havidir.
Editor [Irsoy], Zekâi Dede Zade Ahmed Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Editor [Ezgi], Subhi Subhî Ezgi
Printer Alkaya Matbaası
SeriesTitle: Türk Musikisi Klasiklerinden Hafız M. Zekâi Dede Efendi KülliyatıVolume: III
Publisherİstanbul Konservatuarı [sic] Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
Use and reproduction
ContentsAdd all to Basket!
 1. p.226, Hicâz aşîrân Beste Çenber
 2. p.228, Hicâz aşîrân Beste Fer'
 3. p.230, Hicâz aşîrân Aksak semâî Aksak semâî
 4. p.233, Hisâr aşîrân Nakış yürük semâî Yürük semâî
 5. p.236, Sûz-ı dil Aksak semâî Sengîn
 6. p.242, Hicâz bûselik Peşrev Muhammes
 7. p.243, Hicâz bûselik Beste Remel
 8. p.246, Hicâz bûselik Beste Lenk fâhte
 9. p.248, Hicâz bûselik Ağır semâî Aksak semâî
 10. p.251, Sabâ bûselik Peşrev Devr-i kebîr
 11. p.254, Sabâ bûselik Beste Çenber
 12. p.256, Sabâ bûselik Beste Zencîr
 13. p.259, Sabâ bûselik Ağır semâî Sengîn
 14. p.262, Sabâ bûselik Yürük semâî Yürük semâî
 15. p.264, Sabâ bûselik Saz semâîsi Aksak semâî
 16. p.265, Acem bûselik Peşrev Sakîl
 17. p.267, Acem bûselik Beste Remel
 18. p.269, Acem bûselik Beste Hafîf
 19. p.271, Acem bûselik Ağır semâî Aksak semâî
 20. p.275, Acem bûselik Nakış yürük semâî Yürük semâî
 21. p.278, Acem bûselik Saz semâîsi Aksak semâî
 22. p.280, Sultânî ırâk Peşrev Devr-i kebîr
 23. p.283, Sultânî ırâk Beste Zencîr
 24. p.286, Sultânî ırâk Beste Nîm devir
 25. p.290, Sultânî ırâk Aksak semâî Aksak semâî
 26. p.292, Sultânî ırâk Yürük semâî Yürük semâî
 27. p.296, Evc bûselik Peşrev Sofyân
 28. p.300, Evc bûselik Beste Çenber