e-suche
k-suche

TMKl-Zek/I

CMO IdentifierTMKl-Zek/I
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Vocal Music
Titlemain Türk Musikisi Klâsiklerinden
sub Hafız M. Zekâi Dede Efendi Külliyatı: Birinci Cild
sub Rast ve diğer makamlardan kâr ve beste; Ağır ve yürük semailer ile nakş ve şarkılar
desc Zekâi Dede Zade Ahmed ve Doktor Subhiden müteşekkil konservatuvar «Tasnif ve Tesbit Heyeti» tarafından notaya alınmış kıymeti haiz eserleri havidir.
Editor [Irsoy], Zekâi Dede Zade Ahmed Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Editor [Ezgi], Subhi Subhî Ezgi
Printer Alkaya Matbaası
SeriesTitle: Türk Musikisi Klasiklerinden Hafız M. Zekâi Dede Efendi KülliyatıVolume: I
Publisherİstanbul Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
Use and reproduction
ContentsAdd all to Basket!
 1. p.002, Râst Murabba Zencîr
 2. p.004, Râst Yürük semâî Sengîn semâî
 3. p.005, Nihâvend-i kebîr Şarkı Aksak
 4. p.007, Sûznâk Kâr Hafîf
 5. p.011, Sûznâk Murabba Zencîr
 6. p.013, Sûznâk Murabba Lenk fâhte
 7. p.015, Sûznâk Şarkı Aksak
 8. p.017, Sûznâk Şarkı Semâî
 9. p.019, Sûznâk Yürük semâî Yürük semâî
 10. p.020, Sûznâk Marş
 11. p.021, Sûznâk Şarkı Sengîn
 12. p.022, Mâhûr Şarkı Devr-i revân
 13. p.023, Hicâzkâr Beste Darb-ı fetih
 14. p.025, Hicâzkâr Beste Zencîr
 15. p.027, Hicâzkâr Beste Çenber
 16. p.028, Hicâzkâr Nakış beste Lenk fâhte
 17. p.030, Hicâzkâr Yürük semâî Sengîn semâî
 18. p.031, Hicâzkâr Yürük semâî Yürük semâî
 19. p.032, Sabâ Kâr Evsat
 20. p.039, Sabâ Beste Darb-ı fetih
 21. p.041, Sabâ Aksak semâî Aksak semâî
 22. p.042, Sabâ Yürük semâî
 23. p.043, Uşşâk Beste Sakîl
 24. p.044, Uşşâk Aksak semâî Aksak semâî
 25. p.045, Uşşâk Nakış beste Düyek
 26. p.046, Uşşâk Şarkı Aksak
 27. p.048, Bayâtî Beste Devr-i kebîr
 28. p.050, Isfahân Şarkı Yürük semâî
 29. p.051, Hicâz Şarkı Aksak
 30. p.052, Hicâz Yürük semâî Yürük semâî
 31. p.053, Karcıgâr Nakış beste Lenk fâhte
 32. p.055, Karcıgâr Beste Fer'
 33. p.057, Karcıgâr Aksak semâî Sengîn semâî
 34. p.060, Karcıgâr Yürük semâî Yürük semâî
 35. p.061, Nevâ Şarkı Yürük semâî
 36. p.063, Acem Nakış beste Lenk fâhte
 37. p.064, Acem Beste Çenber
 38. p.065, Acem Nakış aksak semâî Aksak semâî
 39. p.066, Acem Yürük semâî Yürük semâî
 40. p.069, Tâhir Beste Remel
 41. p.070, Tâhir Beste Muhammes
 42. p.072, Tâhir Aksak semâî Aksak semâî
 43. p.074, Tâhir Yürük semâî Yürük semâî
 44. p.075, Muhayyer Beste Darb-ı fetih
 45. p.077, Gerdânîye Beste Çenber
 46. p.079, Gerdânîye Beste Lenk fâhte
 47. p.081, Gerdânîye Aksak semâî Aksak semâî
 48. p.082, Gerdânîye Nakış yürük semâî Yürük semâî
 49. p.084, Gerdânîye Şarkı Aksak
 50. p.086, Sipihr Beste Devr-i revân
 51. p.088, Sipihr Aksak semâî Aksak semâî
 52. p.089, Sipihr Nakış yürük semâî Yürük semâî
 53. p.092, Hisâr bûselik Beste Darb-ı fetih
 54. p.094, Hisâr bûselik Beste Çenber
 55. p.095, Hisâr bûselik Aksak semâî Aksak semâî