e-suche
k-suche

NATM/III

CMO IdentifierNATM/III
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Theoretical Works
 • Mixed musical collection
Titleoriginal Nazarî, Amelî Türk Musikisi
sub (Türk Musikisinde bestekârlık)
desc Saz ve söz, dinî, gayri dinî musikiler; Şehir ve köy musikileri, sair bir çok mühim fasıllar ve onlara numûnelik pek çok ve nefis eserleri havidir.
Author(s) Belediye Konservatuvarında Tarihî Türk musikisi eserlerini tetkik ve tasnif heyeti azasından Dr. Suphi Subhî Ezgi
Printer Bankalar Basımevi
SeriesTitle: Nazarî ve Amelî Türk MusikisiVolume: III
Publisherİstanbul Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Contents Part of a five-volume theoretical work authored, compiled and edited by Suphi Ezgi, containing notated examples of musical works from the Ottoman-Turkish repertoire.
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
NotePublication information No publication date given in source; vol. II was published in 1935, vol. IV in 1940.
Use and reproduction
ContentsAdd all to Basket!
 1. p.005, Karcığâr Peşrev Zencîr
 2. p.011, Arabân kürdî Şarkı Curcuna
 3. p.012, Muhayyer Hava (enstrümantal) Aksak
 4. p.015, Hicâz Hava (enstrümantal) Curcuna
 5. p.016, Beyati Bahâriye (enstrümantal)
 6. p.020, Nişâbûrek Peşrev Berefşân
 7. p.022, Hicâzkâr Peşrev Düyek
 8. p.024, Hicâz zengûle Peşrev Darb-ı fetih
 9. p.027, Hicâz Peşrev Darb-ı fetih
 10. p.030, Segâh Peşrev Devr-i kebîr
 11. p.033, Bayâtî Peşrev
 12. p.035, Segâh Karabatak peşrevi Sakîl
 13. p.037, Evc Saz semâîsi Aksak semâî
 14. p.039, Nühüft Saz semâîsi Yürük semâî
 15. p.041, Acem bûselik Saz semâîsi Aksak semâî
 16. p.043, Gerdânîye Saz semâîsi Aksak semâî
 17. p.044, Bayâtî Saz semâîsi Aksak semâî
 18. p.046, Uşşâk Saz semâîsi Aksak semâî
 19. p.047, Muhayyer sünbüle Saz semâîsi Aksak semâî
 20. p.048, Uşşâk Saz semâîsi Aksak semâî
 21. p.049, Rûhnüvâz Saz semâîsi Aksak semâî
 22. p.050, Râst Saz semâîsi Aksak semâî
 23. p.051, Sûz-ı dilârâ Saz semâîsi Aksak semâî
 24. p.053, Segâh Taksîm Usûlsüz
 25. p.054, Irâk Naat Durak evferi
 26. p.057, Acem Naat Durak evferi
 27. p.058, Hüseynî Naat Durak evferi
 28. p.060, Acem Durak Durak evferi
 29. p.061, Râst Durak
 30. p.063, Dilkeş haveran Salât Durak evferi
 31. p.064, Hüseynî Salât Durak evferi
 32. p.065, Bayâtî Salât Durak evferi
 33. p.066, Irak Tekbîr Durak evferi
 34. p.067, Irâk Temcîd Durak evferi
 35. p.072, Sabâ Tesbîh Sofyân
 36. p.076, Râst Tevşîh Nîm evsat
 37. p.077, Râst Tevşîh Sofyân
 38. p.078, Râst Tevşîh Sofyân
 39. p.080/1, Râst İlâhî Sofyân
 40. p.080/2, Nikrîz İlâhî Muhammes
 41. p.081, Sabâ İlâhî Evsat
 42. p.082, Râst İlâhî Sofyân
 43. p.083/1, Acem aşîrân İlâhî Düyek
 44. p.083/2, Hicâz İlâhî Sofyân
 45. p.084, Râst İlâhî Sofyân
 46. p.085, Râst Şugul Düyek
 47. p.086, Sabâ bûselik Âyîn Çeşitli
 48. p.102, Segâh Mirâciye Çenber
 49. p.144, Irâk Kâr Hafîf
 50. p.146, Râst Kâr Hafîf
 51. p.149, Arazbâr bûselik Kâr Hafîf
 52. p.155, Bûselik Kâr Muhammes
 53. p.158, Karcığâr Beste Zencîr
 54. p.160, Hicâz-ı hümâyûn Beste Çenber
 55. p.163, Bayâtî arabân Beste Hafîf
 56. p.164, Sultânî yegâh Beste Zencîr
 57. p.166, Nihâvend-i kebîr Beste Muhammes
 58. p.167, Bayâtî Ağır semâî Aksak semâî
 59. p.168, Nühüft Aksak semâî Aksak semâî
 60. p.170, Karcığâr Aksak semâî Aksak semâî
 61. p.171, Râst Nakış semâî Aksak semâî
 62. p.172, Bayâtî Aksak semâî Aksak semâî
 63. p.173, Mâye Aksak semâî Aksak semâî
 64. p.174, Bestenigâr Aksak semâî Aksak semâî
 65. p.176, Ferahnâk Ağır semâî Aksak semâî
 66. p.179, Nevâ Ağır semâî Aksak semâî
 67. p.181, Evc Aksak semâî Aksak semâî
 68. p.183, Irâk Aksak semâî Aksak semâî
 69. p.184, Hüzzâm Aksak semâî Aksak semâî
 70. p.187, Bayâtî arabân Nakış semâî Yürük semâî
 71. p.189, Isfahân Nakış semâî Yürük semâî
 72. p.191, Nühüft Nakış semâî Yürük semâî
 73. p.192, Evcârâ Nakış semâî Yürük semâî
 74. p.193, Bayâtî arabân Yürük semâî Sengîn semâî
 75. p.195, Hüseynî Nakış semâî Yürük semâî
 76. p.198, Hicâz Ağır semâî Sengîn semâî
 77. p.200, Ferahnâk Nakış semâî Yürük semâî
 78. p.202, Sâzkâr Nakış semâî Yürük semâî
 79. p.204, Nühüft Nakış semâî Yürük semâî
 80. p.206, Uşşâk Nakış semâî Yürük semâî
 81. p.209, Nühüft Nakış semâî Yürük semâî
 82. p.212, Acem Nakış semâî Yürük semâî
 83. p.214, Nikrîz Nakış semâî Yürük semâî
 84. p.216, Hüseynî Nakış semâî Yürük semâî
 85. p.218, Bayâtî Nakış semâî Yürük semâî
 86. p.219, Müsteâr Nakış semâî Yürük semâî
 87. p.222, Uşşâk Şarkı Aksak semâî
 88. p.224, Uşşâk Şarkı Aksak
 89. p.225, Ferahnâk Şarkı Aksak
 90. p.226, Ferahnâk Şarkı Aksak
 91. p.228, Hüzzâm Şarkı Aksak
 92. p.229, Karcığâr Şarkı Aksak
 93. p.230, Uşşâk Şarkı Aksak
 94. p.231, Bayâtî arabân Şarkı Aksak
 95. p.232, Acem Şarkı Devr-i Hindî
 96. p.233, Nühüft Şarkı Curcuna
 97. p.234, Hüzzâm Şarkı Aksak
 98. p.235, Şerefnümâ Şarkı Sofyân
 99. p.236, Karcığâr Şarkı Curcuna
 100. p.237, Evcârâ Şarkı Sengîn semâî
 101. p.238, Muhayyer Şarkı Aksak
 102. p.239, Karcığâr Şarkı Aksak
 103. p.240, Tâhir Şarkı Aksak
 104. p.241, Hicâz Şarkı Müsemmen
 105. p.242, Segâh Şarkı Aksak
 106. p.243, Bûselik Şarkı Düyek
 107. p.244, Bûselik Şarkı Aksak
 108. p.245, Hüzzâm Şarkı Aksak
 109. p.246, Uşşâk Şarkı Aksak
 110. p.247, Hüzzâm Şarkı Yürük semâî
 111. p.248, Isfahân Şarkı Devr-i revân
 112. p.250, Hüzzâm Şarkı Devr-i revân
 113. p.251, Uşşâk Şarkı Aksak
 114. p.253, Karcığâr Şarkı Aksak
 115. p.256, Hüzzâm Şarkı Aksak
 116. p.257, Sabâ Şarkı Aksak
 117. p.258, Hisâr bûselik Şarkı Düyek
 118. p.259, Hisâr bûselik Şarkı Raks aksağı
 119. p.260, Sûznâk Şarkı Aksak
 120. p.261, Bayâtî Şarkı Aksak
 121. p.263, Uşşâk Şarkı Aksak
 122. p.265, Uşşâk Şarkı Aksak
 123. p.266, Şehnâz Şarkı Aksak
 124. p.267, Muhayyer Şarkı Curcuna
 125. p.268, Bûselik Şarkı Aksak
 126. p.269, Evcârâ Şarkı Sengîn semâî
 127. p.271, Bestenigâr Şarkı Aksak
 128. p.273, Yegâh Şarkı Aksak
 129. p.274, Uşşâk Şarkı Aksak
 130. p.276, Uşşâk Şarkı Aksak
 131. p.277, Mâye Şarkı Aksak semâî
 132. p.278, Hicâz Şarkı Aksak
 133. p.280, Uşşâk Şarkı Aksak
 134. p.282, Muhayyer kürdî Şarkı Curcuna
 135. p.283, Râst Şarkı Türk aksağı
 136. p.284, Bûselik Şarkı Türk aksağı
 137. p.285, Hüzzâm Şarkı Aksak
 138. p.306, Hüseynî Türkü Curcuna
 139. p.307/1, Hüseynî Türkü Curcuna
 140. p.307/2, Türkü Aksak
 141. p.308/1, Çârgâh Türkü Sofyân
 142. p.308/2, Çârgâh Türkü Aksak
 143. p.310/1, Çârgâh Türkü Müsemmen
 144. p.310/2, Râst Türkü Aksak
 145. p.311/1, Râst Türkü Aksak
 146. p.311/2, Hüseynî Türkü Müsemmen
 147. p.312, Hüseynî Türkü Curcuna
 148. p.313, Gerdânîye Türkü Türk aksağı
 149. p.314/1, Gerdânîye Türkü Sofyân
 150. p.314/2, Gerdânîye Türkü Sofyân
 151. p.315/1, Hüseynî Türkü Raks aksak
 152. p.315/2, Hüseynî Türkü Curcuna
 153. p.316, Gerdânîye Türkü Curcuna
 154. p.317/1, Gerdânîye Türkü Sofyân
 155. p.317/2, Hüseynî Türkü Curcuna
 156. p.318, Uşşâk Türkü Curcuna
 157. p.319/1, Uşşâk Türkü Curcuna
 158. p.319/2, Uşşâk Türkü Yürük semâî
 159. p.320, Uşşâk Türkü Aksak
 160. p.321/1, Muhayyer Türkü Curcuna
 161. p.321/2, Nikrîz Türkü Sofyân
 162. p.322, Tâhir Türkü Curcuna
 163. p.323/1, Hicâz Türkü Aksak
 164. p.323/2, Zengûleli hicâz Türkü Sofyân
 165. p.324/1, Uzzâl Türkü Aksak
 166. p.324/2, Hicâz Türkü Curcuna
 167. p.325, Humayun Türkü Devr-i Turân
 168. p.326/1, Humayun Türkü Sofyân
 169. p.326/2, Zengûleli hicâz Türkü Aksak
 170. p.327, Hüseynî Türkü Sofyân
 171. p.328, Gerdânîye Türkü Devr-i Hindî
 172. p.330/1, Sabâ Türkü Aksak
 173. p.330/2, Sabâ Türkü Aksak
 174. p.331, Hüzzâm Türkü Curcuna
 175. p.332/1, Isfahân Türkü Sofyân
 176. p.332/2, Isfahân Türkü Devr-i Hindî
 177. p.333, Karcığâr Türkü Aksak
 178. p.334/1, Karcığâr Türkü Türk aksağı
 179. p.334/2, Karcığâr Türkü Aksak
 180. p.335/1, Mâhûr Türkü Aksak
 181. p.335/2, Evc Türkü Yürük semâî
 182. p.336, Evc Türkü Aksak
 183. p.337/1, Segâh Türkü Aksak
 184. p.337/2, Nikrîz Türkü Sofyân
 185. p.338/1, Hüzzâm Türkü Yürük semâî
 186. p.338/2, Kürdî Türkü Sofyân
 187. p.338/3, Segâh Türkü Aksak