e-suche
k-suche

TMKl

CMO IdentifierTMKl
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Mixed musical collection
Titlemain Türk Musikisi Klasiklerinden
desc Dede’nin eviç puselik - Dellalzade’nin mahur puselik ve muhayyer puselik - Hafız Abdullah’ın neva puselik, Itri, Kara İsmail Ağa, Nazîm, Dede, Dellalzade, Mehmed beyin [sic] puselik, Dede’nin hisar puselik fasıllarını havidir.
Editor Ezgi, Suphi Subhî Ezgi
Editor Irsoy, Ahmed Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Printer Latif Dinçbaş Matbaası
SeriesTitle: Türk Musikisi KlasiklerindenVolume:
Publisherİstanbul Konservatuarı [sic] Neşriyatından
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
NotePersons/institutions Transcribed under the supervision of members of the Committee for the Classification and Verification of the Works of Historic Turkish Music (Tarihi Türk Musikisi Eserlerini Tasnif ve Tesbit Heyeti), abbreviated to ‘Tasnif’: ‘Tasnif azalarından merhum hafız Ahmed Irsoy ile Doktor Suphi Ezgi tarafından tedkik edilerek yazılmışdır.’
Use and reproduction
ContentsAdd all to Basket!
 1. p.03, Evc bûselik Beste Muhammes
 2. p.05, Evc bûselik Ağır semâî Sengîn semâî
 3. p.07, Evc bûselik Nakış yürük semâî Yürük semâî
 4. p.10, Mâhûr bûselik Peşrev Hafîf
 5. p.12, Mâhûr bûselik Beste Zencîr
 6. p.16, Mâhûr bûselik Beste Hafîf
 7. p.19, Mâhûr bûselik Ağır semâî Sengîn semâî
 8. p.21, Mâhûr bûselik Yürük semâî Yürük semâî
 9. p.23, Muhayyer bûselik Peşrev Darb-ı fetih
 10. p.26, Muhayyer bûselik Beste Zencîr
 11. p.28, Muhayyer bûselik Beste Hafîf
 12. p.31, Muhayyer bûselik Ağır semâî Aksak semâî
 13. p.34, Muhayyer bûselik Yürük semâî Yürük semâî
 14. p.36, Muhayyer bûselik Saz semâîsi Aksak semâî
 15. p.37, Nevâ bûselik Beste Çenber
 16. p.40, Nevâ bûselik Beste Hafîf
 17. p.43, Nevâ bûselik Ağır semâî Aksak semâî
 18. p.46, Nevâ bûselik Yürük semâî Yürük semâî
 19. p.48, Şehnâz bûselik Peşrev Sakîl
 20. p.50, Şehnâz bûselik Beste Remel
 21. p.52, Şehnâz bûselik Beste Lenk fâhte
 22. p.55, Şehnâz bûselik Aksak semâî Aksak semâî
 23. p.56, Şehnâz bûselik Yürük semâî Yürük semâî
 24. p.59, Şehnâz bûselik Saz semâîsi Curcuna
 25. p.61, Bûselik Peşrev Darb-ı fetih
 26. p.64, Bûselik Kâr Hafîf
 27. p.69, Bûselik Kâr Muhammes
 28. p.71, Bûselik Beste Remel
 29. p.74, Bûselik Beste Hafîf
 30. p.76, Bûselik Beste Zencîr
 31. p.78, Bûselik Beste Zencîr
 32. p.79, Bûselik Ağır semâî Sengîn semâî
 33. p.81, Bûselik Ağır semâî Aksak semâî
 34. p.83, Bûselik Yürük semâî
 35. p.84, Bûselik Nakış yürük semâî Yürük semâî
 36. p.87, Bûselik Saz semâîsi Aksak semâî
 37. p.88, Hisâr bûselik Peşrev Hafîf
 38. p.91, Hisâr bûselik Kâr Devr-i revân
 39. p.93, Hisâr bûselik Beste Muhammes
 40. p.95, Hisâr bûselik Ağır semâî Sengîn semâî
 41. p.96, Hisâr bûselik Nakış yürük semâî Yürük semâî
 42. p.98, Hisâr bûselik Saz semâîsi