e-suche
k-suche

TMKl-Nef/V.ii

CMO IdentifierTMKl-Nef/V.ii
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Vocal Music
Titlemain Türk Musikisi Klasiklerinden
sub Bektaşî Nefesleri II
desc Ali Rifat, Rauf Yekta, Zekâizade Ahmet ve Dr. Suphi Beylerden müteşekkil Konservatuvar «Tasnif Heyeti» tarafından toplanarak notaya alınmış kırk bir adet Bektaşî Nefesi ile bunları söyleyen şairlerin hayatı hakkında malûmatı havidir.
Editor [Çağatay], Ali Rifat Alî Rifʼat Çağatay
Editor Yekta, Rauf Raûf Yektâ Bey
Editor [Irsoy], Zekâizade Ahmet Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Editor [Ezgi], Suphi Subhî Ezgi
Printer Feniks Matbaası
SeriesTitle: Türk Musikisi Klasiklerinden Bektaşî NefesleriVolume: V.ii
PublisherIstanbul [sic] Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
NotePublication information Part of an eighteen-volume publication series, of which vols. I-III contain ilahis, vols. IV-V contain Bektaşi nefes-s and vols. VI-XVIII contain Mevlevi ayins.
Use and reproduction
ContentsAdd all to Basket!
 1. p.198/1, Evc Nefes Aksak
 2. p.198/2, Hicâzkâr Nefes Aksak
 3. p.200, Uşşâk Nefes Düyek
 4. p.201, Hüseynî Nefes Devr-i Hindî
 5. p.202/1, Karcığâr Nefes Düyek
 6. p.202/2, Râst mâye Nefes Düyek
 7. p.204, Hüseynî Nefes Curcuna
 8. p.205, Râst Nefes Düyek
 9. p.206, Evc hûzî Nefes Sofyân
 10. p.207, Uşşâk Nefes Curcuna
 11. p.208, Bayâtî arabân Nefes Curcuna
 12. p.209, Acem Nefes Aksak
 13. p.210, Pençgâh Nefes Aksak
 14. p.211, Rehâvî Nefes Yürük semâî
 15. p.212, Hüseynî Nefes Sofyân
 16. p.213, Hüseynî Nefes Düyek
 17. p.214/1, Evc hûzî Nefes Sofyân
 18. p.214/2, Arabân Nefes Sofyân
 19. p.215, Tâhir Nefes Devr-i Hindî
 20. p.216, Hicâz Nefes Devr-i Hindî
 21. p.217, Sabâ Nefes Raks
 22. p.218, Nihâvend Nefes Aksak
 23. p.219, Evc hûzî Nefes Yürük semâî
 24. p.220, Uşşâk Nefes Sofyân
 25. p.221, Hicâzî uşşâk Nefes Bektâşî raksı
 26. p.222, Neveser Nefes Yürük semâî
 27. p.223, Râst Nefes Yürük semâî
 28. p.224, Hüseynî Nefes Yürük semâî
 29. p.225, Acem kürdî Nefes Raksân
 30. p.226, Uşşâk Nefes Curcuna
 31. p.228, Uzzâl Nefes Düyek
 32. p.229, Hüseynî Nefes Katakofti
 33. p.230, Segâh Nefes Yürük semâî
 34. p.231, Hicâz Nefes Yürük semâî
 35. p.232, Mâhûr Nefes Düyek
 36. p.233, Hüseynî Nefes Sofyân
 37. p.234, Segâh Nefes Yürük semâî
 38. p.236, Pençgâh Nefes Düyek
 39. p.237, Uşşâk Nefes Düyek
 40. p.238, Hüseynî Nefes Sofyân
 41. p.240, Hüseynî Nefes Düyek
 42. p.241, Hüzzâm Nefes Devr-i Hindî
 43. p.242, Hüseynî Nefes Devr-i Hindî