e-suche
k-suche

TMKl-Ayi/XV

CMO IdentifierTMKl-Ayi/XV
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Mixed musical collection
Titlemain Türk Musikisi Klâsiklerinden
sub Mevlevî Âyinleri
desc Zekâizade Ahmet[,] Dr. Suphi ve Mes’ud Cemilden müteşekkil Konservatuvar «Tasnif ve Tesbit Heyeti» tarafından notaya alınmış tarihî kıymeti haiz dört Mevlevî Âyini ile Heyetten Zekâizade Ahmedin yaptığı tetkikat üzerine Bestekârlarının tercümei hallerini havidir.
Editor [Irsoy], Zekâizade Ahmet Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Editor [Ezgi], Suphi Subhî Ezgi
Editor[Tel], Mes’ud Cemil
Printer Marifet Basımevi
SeriesTitle: Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevî ÂyinleriVolume: XV
Publisherİstanbul Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
 • Persian
NotePublication information Part of an eighteen-volume publication series, of which vols. I-III contain ilahis, vols. IV-V contain Bektaşi nefes-s and vols. VI-XVIII contain Mevlevi ayins.
Use and reproduction
Contents
 1. TMKl-Ayi/XV.xxvi Add all to Basket!
  1. p.732, Segâh Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.734, Mâye Âyîn [Various]
  3. p.746, Segâh Son peşrev Düyek
  4. p.747, Segâh Son yürük semâî Yürük semâî
 2. TMKl-Ayi/XV.xxvii Add all to Basket!
  1. p.752, Isfahân Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.753, Isfahân Âyîn [Various]
  3. p.763/1, Son peşrev Düyek
  4. p.763/2, Isfahân Son yürük semâî Yürük semâî
 3. TMKl-Ayi/XV.xxviii Add all to Basket!
  1. p.768, Sûznâk Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.770, Sûznâk Âyîn [Various]
  3. p.780, Zâvil Son peşrev Düyek
  4. p.781, Zâvil Son yürük semâî Yürük semâî
 4. TMKl-Ayi/XV.xxix Add all to Basket!
  1. p.786, Sabâ Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.788, Sabâ zemzeme Âyîn [Various]
  3. p.797/1, Sabâ Son peşrev Düyek
  4. p.797/2, Sabâ Son yürük semâî Yürük semâî