e-suche
k-suche

TMKl-Ayi/XIII

CMO IdentifierTMKl-Ayi/XIII
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Mixed musical collection
Titlemain Türk Musikisi Klasiklerinden
sub Mevlevî Âyinleri
desc Zekâizade Ahmet[,] Dr. Suphi ve Mesut Cemilden müteşekkil Konservatuvar “Tasnif ve Tesbit Heyeti” tarafından notaya alınmış tarihî Kıymeti haiz iki Mevlevi Ayını [sic] ile Heyetten Zekâizade Ahmedin Yaptığı Tetkikat üzerine Bestekârlarının Tercümei hallerini havidir.
Editor [Irsoy], Zekâizade Ahmet Zekâîzâde Ahmed Irsoy
Editor [Ezgi], Suphi Subhî Ezgi
Editor[Tel], Mesut Cemil
Printer Haşim Basım Evi
SeriesTitle: Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevî ÂyinleriVolume: XIII
PublisherIstanbul [sic] Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
 • Persian
NotePublication information Part of an eighteen-volume publication series, of which vols. I-III contain ilahis, vols. IV-V contain Bektaşi nefes-s and vols. VI-XVIII contain Mevlevi ayins.
Use and reproduction
Contents
 1. TMKl-Ayi/XIII.xxi Add all to Basket!
  1. p.635, Şevk u tarab Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.637, Şevk u tarab Âyîn [Various]
  3. p.648, Şevkefzâ Son peşrev Düyek
  4. p.649, Şevk u tarab Son yürük semâî Yürük semâî
 2. TMKl-Ayi/XIII.xxii Add all to Basket!
  1. p.655, Ferahfezâ Peşrev Devr-i kebîr
  2. p.657, Ferahfezâ Âyîn [Various]
  3. p.668, Ferahfezâ Son peşrev Düyek