e-suche
k-suche

NATM/[I]

CMO IdentifierNATM/[I]
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Theoretical Works
 • Mixed musical collection
Titlemain Nazarî ve Amelî Türk Musikisi
desc Türk musikisi: Te’lif, İka, Eşkâl, Kitabet namile başlıca dört ilmi havi olup iki yüzü mütecaviz çok güzel ve ekserisi orijinal Türk eserlerini misal olmak üzere karilerine arzetmektedir.
Author(s) İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tasnif He’yeti Azasından Doktor Suphi Subhî Ezgi
Printer Millî Mecmua Matbaası
SeriesTitle: Nazarî ve Amelî Türk MusikisiVolume: I
Publishing date (gregorian)
Contents Part of a five-volume theoretical work authored, compiled and edited by Suphi Ezgi, containing notated examples of musical works from the Ottoman-Turkish repertoire.
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
NotePublication information No volume number is given.
Use and reproduction
ContentsAdd all to Basket!
 1. p.055, Râst Şarkı Aksak
 2. p.059, Uşşâk Nakış semâî Yürük semâî
 3. p.060, Bayâtî Nakış semâî Yürük semâî
 4. p.063, Hicâz-ı hümâyûn Peşrev Darb-ı fetih
 5. p.067, Hicâz Beste Darbeyn
 6. p.069, Uzzâl Saz semâîsi Aksak semâî
 7. p.072, Hicâz Karabatak peşrevi Sakîl
 8. p.077, Bûselik Şarkı Aksak semâî
 9. p.079, Bûselik Nakış semâî Yürük semâî
 10. p.081, Şehnâz bûselik Saz semâîsi Curcuna
 11. p.086, Kürdî Beste Muhammes
 12. p.090, Segâh Beste Muhammes
 13. p.093, Segâh Nakış semâî Aksak semâî
 14. p.097, Hüseynî Nakış semâî Yürük semâî
 15. p.098, Hüseynî Şarkı Curcuna
 16. p.099, Hüseynî Saz semâîsi Aksak semâî
 17. p.102, Muhayyer Saz semâîsi Yürük semâî
 18. p.107, Nevâ Kâr Nîm sakîl
 19. p.112, Tâhir Beste Remel
 20. p.116, Yegâh Nakış semâî Aksak semâî
 21. p.119, Nikrîz Nakış semâî Yürük semâî
 22. p.123, Sûznâk Nakış semâî Aksak semâî
 23. p.126, Karcığâr Nakış semâî Yürük semâî
 24. p.129, Hüzzâm Beste Remel
 25. p.132, Neveser Peşrev Berefşân
 26. p.135, Ferahnâk Yürük semâî Yürük semâî
 27. p.138, Sabâ Saz semâîsi Aksak semâî
 28. p.141, Arazbâr Saz semâîsi Aksak semâî
 29. p.143, Vech-i arazbâr Saz semâîsi Aksak semâî
 30. p.145, Isfahân Beste Çenber
 31. p.147, Nîşâbûr Saz semâîsi Aksak semâî
 32. p.148, Gerdânîye Peşrev Evsat
 33. p.149, Hisâr Naat Durak evferi
 34. p.151, Bayâtî arabân Peşrev Muhammes
 35. p.155, Acem Beste Hafîf
 36. p.157, Muhayyer sünbüle Peşrev Devr-i kebîr
 37. p.159, Gülizâr Şarkı Aksak
 38. p.161, Bestenigâr Peşrev Sakîl
 39. p.163, Dilkeş hâverân Durak Durak evferi
 40. p.164, Şehnâz Beste Çenber
 41. p.166, Kûçek Saz semâîsi Aksak semâî
 42. p.168, Mâye Şarkı Düyek
 43. p.169, Râhatü'l-ervâh Peşrev Darbeyn
 44. p.171, Nihâvend-i kebîr Nakış semâî Aksak semâî
 45. p.172, Güldeste Peşrev Muhammes
 46. p.174, Nühüft Saz semâîsi Aksak semâî
 47. p.175, Bûselik aşîrân Nakış semâî Yürük semâî
 48. p.177, Hüseynî aşîrân Peşrev Devr-i kebîr
 49. p.179, Büzürg Nakış semâî Aksak semâî
 50. p.180, Nigâr Saz semâîsi Aksak semâî
 51. p.181, Zîrefkend Peşrev Darb-ı fetih
 52. p.183, Zîrefkend Saz semâîsi Yürük semâî
 53. p.185, Müsteâr Beste Hafîf
 54. p.186, Şevkefzâ Yürük semâî Yürük semâî
 55. p.188, Şerefnümâ Saz semâîsi Aksak semâî
 56. p.189, Ferahfezâ Kâr Muhammes
 57. p.192, Tarz-ı cedîd Aksak semâî Aksak semâî
 58. p.193, Beste Isfahân Saz semâîsi Aksak semâî
 59. p.195, Sâzkâr Beste Zencîr
 60. p.197/1, Dügâh Aksak semâî Aksak semâî
 61. p.197/2, Pesendîde Peşrev Hafîf
 62. p.198, Pençgâh Aksak semâî Aksak semâî
 63. p.200, Şevk u tarab Beste Hafîf
 64. p.201, Tarz-ı nevîn Peşrev Düyek
 65. p.203, Gerdânîye bûselik Peşrev Zencîr
 66. p.205, Gerdânîye bûselik Saz semâîsi Aksak semâî
 67. p.206, Sabâ bûselik Peşrev Devr-i kebîr
 68. p.208, Tâhir bûselik Peşrev Muhammes
 69. p.210, Muhayyer bûselik Peşrev Darb-ı fetih
 70. p.212, Hisâr bûselik Peşrev Hafîf
 71. p.215, Mâhûr bûselik Peşrev Hafîf
 72. p.216, Nevâ bûselik Beste Hafîf
 73. p.217, Evc bûselik Peşrev Sofyân
 74. p.220, Acem bûselik Peşrev Sakîl
 75. p.222, Hicâz bûselik Peşrev Muhammes
 76. p.223, Arazbâr bûselik Nakış semâî Yürük semâî
 77. p.225, Sabâ zemzeme Peşrev Darb-ı fetih
 78. p.227, Nevâ kürdî Peşrev Düyek
 79. p.229, Acem kürdî Peşrev Düyek
 80. p.231, Arabân kürdî Peşrev Düyek
 81. p.233, Râhat-fezâ Saz semâîsi Aksak semâî
 82. p.236, Mâhûr Beste Darbeyn
 83. p.238, Acem aşîrân Peşrev Muhammes
 84. p.240, Acem aşîrân Saz semâîsi Aksak semâî
 85. p.242, Zengûleli sûznâk Peşrev Devr-i kebîr
 86. p.244, Zengûleli sûznâk Saz semâîsi Aksak semâî
 87. p.246, Sûz-ı dil Saz semâîsi Aksak semâî
 88. p.248, Şedd-i arabân Peşrev Devr-i kebîr
 89. p.250, Evcârâ Peşrev Düyek
 90. p.252, Evcârâ Saz semâîsi Aksak semâî
 91. p.254, Evcârâ Şarkı Aksak semâî
 92. p.255, Hicâzkâr Şarkı Devr-i revân
 93. p.256, Hicâzkâr Şarkı Devr-i Hindî
 94. p.257, Evc Kâr Hafîf
 95. p.260, Irâk Beste Çenber
 96. p.262, Hicâzkâr kürdî Şarkı Aksak
 97. p.263, Ferahnümâ Şarkı Curcuna
 98. p.265, Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî
 99. p.267, Sultânî yegâh Nakış semâî Yürük semâî
 100. p.268, Nişâbûrek Beste Zencîr
 101. p.269, Nişâbûrek Saz semâîsi Aksak semâî