e-suche
k-suche

NATM/IV

CMO IdentifierNATM/IV
Source Type
 • Printed source
Notation Type
 • Staff notation
Content Type
 • Theoretical Works
 • Mixed musical collection
Titlemain Nazarî, Amelî Türk Musikisi
desc Bu kitab, eserleri mevcud bestekârlar ile müellifleri mechul ğüzel eserler faslını - Türk musikisi tarihi - Eserlerde müstamel ğüfte Taksimi ilmi - Bozuk eserleri onarma kaideleri - Türk musikisinde müstamel sazlar - Yeni nota - Bu kitapta ikiyüzü mütecaviz Türk sanat eserleri ile elli kadar meşhur bestekârların abide veya resimleri mevcuttur.
Author(s) Dr. Suphi Ezği Subhî Ezgi
Printer Alkaya Matbaası
SeriesTitle: Nazarî ve Amelî Türk MusikisiVolume: IV
Publisherİstanbul Belediyesi Konservatuvarı Neşriyatı
Publication PlaceIstanbul
Publishing date (gregorian)
Contents Part of a five-volume theoretical work authored, compiled and edited by Suphi Ezgi, containing notated examples of musical works from the Ottoman-Turkish repertoire.
Language
 • Turkish
 • Ottoman Turkish in Latin script
Use and reproduction
ContentsAdd all to Basket!
 1. p.003, Arazbâr Peşrev Muhammes
 2. p.006, Hüzzâm Saz semâîsi Aksak semâî
 3. p.007, Şehnâz Durak Durak evferi
 4. p.009, Tâhir Aksak semâî Aksak semâî
 5. p.010, Hicâz Peşrev Darb-ı fetih
 6. p.014, Sabâ Peşrev Düyek
 7. p.016, Muhayyer Peşrev Düyek
 8. p.019, Hüseynî Beste Muhammes
 9. p.021, Hüseynî Aksak semâî Aksak semâî
 10. p.023, Evc Yürük semâî Yürük semâî
 11. p.024, Râst Aksak semâî Aksak semâî
 12. p.025, Bayâtî Beste Muhammes
 13. p.026, Beste Isfahân Beste Hafîf
 14. p.028, Mâhûr Durak Durak evferi
 15. p.029, Acem Beste Hafîf
 16. p.031, Uşşâk Yürük semâî Yürük semâî
 17. p.032, Râst Yürük semâî Yürük semâî
 18. p.033, Mâhûr Beste Lenk fâhte
 19. p.034, Isfahân Beste Zencîr
 20. p.036, Nühüft Aksak semâî Aksak semâî
 21. p.037, Nevâ Beste Zencîr
 22. p.038, Muhayyer Beste Muhammes
 23. p.040, Nühüft Durak Durak evferi
 24. p.041, Muhayyer Beste Zencîr
 25. p.042, Bayâtî Beste Ağır çenber
 26. p.044, Acem Beste Muhammes
 27. p.045, Hicâz Yürük semâî Yürük semâî
 28. p.047, Râst Beste Frengî fer'
 29. p.048, Segâh Beste Ağır Çenber
 30. p.050, Bûselik aşîrân Beste ağır çenber
 31. p.052, Hicâz Yürük semâî Yürük semâî
 32. p.053, Humayun Beste Ağır çenber
 33. p.055, Humayun Ağır semâî Sengîn semâî
 34. p.057, Puselik aşiran Beste Muhammes
 35. p.058, Nişâbûrek Aksak semâî Aksak semâî
 36. p.059, Bestenigâr Nakış yürük semâî Yürük semâî
 37. p.061, Sabâ Beste Muhammes
 38. p.062, Acem Durak Durak evferi
 39. p.063, Nikrîz Aksak semâî Aksak semâî
 40. p.064, Hüseynî Aksak semâî Sengîn semâî
 41. p.065, Bayâtî Aksak semâî Aksak semâî
 42. p.066, Uşşâk Beste Ağır çenber
 43. p.068, Tâhir Şarkı Aksak
 44. p.069, Müsteâr Şarkı Aksak
 45. p.070, Nevâ Şarkı Aksak
 46. p.071, Nevâ bûselik Şarkı Düyek
 47. p.072, Acem Şarkı Aksak
 48. p.073, Arazbâr Şarkı Düyek
 49. p.074/1, Hüseynî Şarkı Aksak
 50. p.074/2, Gerdânîye bûselik Şarkı Şarkı devri revani
 51. p.076, Hüseynî Beste Muhammes
 52. p.077, Hicâz-ı hümâyûn Beste Ağır çenber
 53. p.078, Evc Durak Durak evferi
 54. p.079, Şehnâz Peşrev Hafîf
 55. p.081, Şehnâz Saz semâîsi Aksak semâî
 56. p.083, Bestenigâr Saz semâîsi Aksak semâî
 57. p.087, Segâh Beste Çenber
 58. p.088, Hüseynî Nakış yürük semâî Yürük semâî
 59. p.089, Arazbâr Nakış yürük semâî Yürük semâî
 60. p.091, Yegâh Beste Hafîf
 61. p.092, Nühüft Beste Devr-i kebîr
 62. p.093, Uşşâk Peşrev Darbeyn
 63. p.095, Evc Beste Remel
 64. p.097, Râst Beste Hafîf
 65. p.098, Sabâ Beste Hafîf
 66. p.100, Hüzzâm Beste Muhammes
 67. p.101, Evc Beste Zencîr
 68. p.103, Mâhûr Nakış yürük semâî Yürük semâî
 69. p.105, Nühüft Beste Zencîr
 70. p.106, Sabâ Yürük semâî Yürük semâî
 71. p.107, Hicâz-ı hümâyûn Nakış yürük semâî Yürük semâî
 72. p.108, Bayâtî Peşrev Düyek
 73. p.111, Bayâtî Beste Zencîr
 74. p.112, Sabâ Aksak semâî Aksak semâî
 75. p.113, Irâk Durak Durak evferi
 76. p.115, Segâh Durak Durak evferi
 77. p.117, Mâye Beste Remel
 78. p.118, Hicâz-ı hümâyûn Saz semâîsi Aksak semâî
 79. p.120, Uşşâk Aksak semâî Aksak semâî
 80. p.121, Nişâbûrek Yürük semâî Yürük semâî
 81. p.122, Bayâtî Beste Hafîf
 82. p.123, Hüzzâm Aksak semâî Aksak semâî
 83. p.124, Muhayyer sünbüle Şarkı Şarkı devri revani
 84. p.126, Evcârâ Beste Hafîf
 85. p.128, Hicâz-ı hümâyûn Beste Hafîf
 86. p.129, Sûz-ı dil Nakış yürük semâî Yürük semâî
 87. p.130, Sâzkâr Beste Remel
 88. p.132, Sâzkâr Aksak semâî Aksak semâî
 89. p.133, Mâhûr Beste Muhammes
 90. p.135, Mâhûr Yürük semâî Yürük semâî
 91. p.198, Çârgâh Peşrev Devr-i kebîr
 92. p.199, Çârgâh Peşrev Devr-i revân
 93. p.217, Zengüle Peşrev Devri kebir
 94. p.244, Tarz-ı cedîd Peşrev Hafîf
 95. p.246, Güldeste Saz semâîsi Aksak semâî
 96. p.257, Şîvenümâ Beste Devr-i revân
 97. p.258, Şehnâz bûselik Nakış yürük semâî Yürük semâî
 98. p.265, Kürdîli hicâzkâr Şarkı Türk aksağı
 99. p.270/1, Reng-i dil Nakış yürük semâî Yürük semâî
 100. p.270/2, Reng-i dil Şarkı Türk aksağı
 101. p.273, Hicâzkâr Saz semâîsi Aksak semâî